Agenda of events and activities of the city of Barcelona

Agenda of events and activities of the city of Barcelona

Field Description

*00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV

*01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA RECURS EN FORMAT .JSON

01.register_id

Codi identificador

02.prefix

Marc primari

03.suffix

Marc secundari

04.name

Nom

05.created

Data creació

06.modified

Data modificació

07.status

Identificador d'estat

08.status_name

Descripció d'estat

09.core_type

Identificador de tipus

10.core_type_name

Descripció del tipus

11.body

Descripció

12.tickets_data

Tipus d'entrada

13.adresses

adreces

14.entity_types_data

Tipus d'entitat

15.attribute_categories

Categoria d'atributs

16.values

atributs

17.from_relationships

Relacions (desde)

18.to_relationships

Relacions(cap)

19.classifications_data

Classificacions

20.secondary_filters_data

Arbres d'equivalència

21.timetable

Horaris

22.image_data

Imatge

23.gallery_data

Galeria d'imatges

24.warnings

Avisos

25.geo_epgs_25831

Geolocalització EGPS:25831

26.geo_epgs_23031

Geolocalització EGPS:23031

27.geo_epgs_4326

Geolocalització EGPS:4326

28.is_section_of_data

Institució

29.sections_data

Seccions

30.start_date

Data d'inici

31.end_date

Data de finalització

32.estimated_dates

Dates estimades

33.languages_data

Idiomes

34.type

identificador de tipus

35.type_name

Descripció de tipus

36.period

identificador de període

37.periode_name

Descripció de període

38.event_status_name

Situació

39.event_status

Descripció de la situació

40.ical

Ical

dataset_fields_description

Important: A partir del 24/03/2021 i en relació a canvis en el sistema origen de les dades, es deixa de publicar el recurs en format .xml quedant substituït per el de format .json.

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Agenda of events and activities of the city of Barcelona
More information http://guia.barcelona.cat/en/agenda/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. ODS Colateral1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Department Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana
Complementary description
Publication Date 03/12/2012
Update frequency Daily
Recent Views (last 2 weeks) 22
Total Views 1474