Effects due to the intensity of tourist activities in the city of Barcelona

Effects on the resident population due to tourist activity intensity in the city of Barcelona

Partint de les àrees que concentren major intensitat d’activitat turística, s’ha desenvolupat un treball de creuament de dades per tal d’analitzar com aquesta activitat afecta a diferents vessants de la vida quotidiana de la població. Els aspectes analitzats han estat:
- Afectació a la població resident
- Afectació sobre els espais verds
- Afectació al transport públic i
- Afectació a l’habitatge

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.gridcode

Indicador ponderat

02.actjulds18

Indicador intervencions

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Effects due to the intensity of tourist activities in the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_pressio_turistica.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 06/09/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 14
Total Views 716