Informació sobre l’estat del trànsit a la ciutat de Barcelona per trams. Dades en temps real, en relació al temps mitjà i previsió en 15 minuts.

Informació dels trams de trànsit de la ciutat de Barcelona amb el seu temps actual, en relació al temps habitual i temps previst en 15 minuts.
L'estructura del fitxer en temps real és: 1#1#20180516104551#305#307#1#1#1.
El primer valor fa referència a la identificació. El segon indica si la informació està disponible o no. El tercer paràmetre és la data i l'hora, els minuts i els segons. Els valors 305 i 307 indiquen el temps actual i el temps previst (sempre en segons). La dada següent, #1, és el temps de recorregut futur. El paràmetre següent és el factor de referència actual. Per últim, el darrer valor és la tendència del trànsit (empitjora, es manté...).
A partir de novembre del 2017, s'incorporen fitxers històrics agrupats mensualment i classificats per l'any i el mes, informació que conté el nom del recurs. La informació s'emmagatzema automàticament amb els mateixos indicadors que en el recurs a temps real, anomenat ITINERARIS_ITINERARIS però en format .csv . Els espais temporals irregulars responen a la invariabilitat de l'estat del trànsit. La previsualització del fitxer històric no s'habilita fins a finalitzar el mes.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Informació sobre l’estat del trànsit a la ciutat de Barcelona per trams. Dades en temps real, en relació al temps mitjà i previsió en 15 minuts.
Més informació http://www.bcn.cat/transit
Font Web del trànsit de l'Ajuntament de Barcelona
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Gerència Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Departament Direcció de serveis d'Informació i atenció ciutadana
Data publicació 17/02/2011
Freqüència actualització Cinc minuts
Visites recents (últimes 2 setmanes) 37
Visites totals 858