Llista d'adreces dels edificis de la ciutat de Barcelona

Adreces dels edificis i portals de la ciutat de Barcelona. Conté la descripció dels camps del Dataset

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Valor
Títol Llista d'adreces dels edificis de la ciutat de Barcelona
Més informació http://w20.bcn.cat/cartobcn/
Font Carto BCN
Geolocalització No
Gerència Gerència de Recursos
Departament Informació de Base i Cartografia
Data publicació 02/03/2011
Freqüència actualització Mensual
Vistes Recents (últimes 2 setmanes) 8
Vistes Totals 275