2016_resum_contractacio_.xlsx

Dades anuals de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals (no inclosos Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, Fundació Museu Picasso de Barcelona i Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals)

Dataset: Resumen trimestral de la contratación en el Ayuntamiento de Barcelona y entidades instrumentales

Incrustar