2017_modificacions.xlsx

Modificacions de contractes adjudicats per l'Ajuntament de Barcelona en l'any 2017

Dataset: Modificaciones de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Barcelona

Incrustar