Nacionalidad del propietario de motos por barrios de la ciudad de Barcelona

El "Censo de Vehículos" se elabora a partir de los datos de los contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido comúnmente como Impuesto de Circulación. Este impuesto lo pagan los titulares de los vehículos para circular por las vías públicas.

La explotación estadística que realiza el Departamento de Estadística y Difusión de Datos del Ayuntamiento de Barcelona llamada "Censo de Vehículos" se basa en los vehículos que tengan dirección fiscal en la ciudad de Barcelona. La fecha de referencia de las explotaciones del Departamento es la situación del parque una vez cerrado el año fiscal.

Les taules estadístiques que fan referència a la tipologia del parc de vehicles responen a les següents definicions:

Motocicleta: vehicle automòbil de dues rodes, proveït d'un motor de dos temps o de quatre, que pot transportar un passatger o dos. Els motocarros tenen la consideració de motocicleta, i han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.

Tipus de propietari dels vehicles i nacionalitat del propietari

Del tipus de propietari dels vehicles es distingeix si és una persona física o jurídica. De la nacionalitat del propietari del vehicle es distingeix si és espanyol o estranger.

Després de l'aprovació del Reglament General de Vehicles (RD 2822/98 de 23 de desembre) què, entre d'altres novetats, ordena l'obligatorietat de matriculació de tots els ciclomotors a les Prefectures Provincials de Trànsit, en l'explotació de l'any 2001 es varen tornar a incorporar les dades dels ciclomotors, tret d'aquelles taules comparatives amb d'altres àmbits territorials, on s'han restat del parc per tal d'homogeneïtzar-ne els criteris. Amb l'explotació estadística de l'any 2005 també s'han incorporat les taules de matriculacions de ciclomotors.

Ciclomotors: Vehicles lleugers proveïts d'un motor de cilindrada fins a 50 centímetres cúbics. Poden ser vehicles de dues rodes, de tres rodes i de quatre rodes. Aquests últims no poden superar una massa en buit de 350 kg i la velocitat no pot ser superior a 45 kg/h.

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Nacionalitat_propietari

Nacionalitat del propietari del turismees

07.Nombre_motos

Nombre de motos

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Nacionalidad del propietario de motos por barrios de la ciudad de Barcelona
Más información http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/economia/vehicles/a2017/nacio/index.htm
Fuente Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 14/03/2013
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 4
Visitas Totales 268