Ocupación media de la población de la ciudad de Barcelona. Lectura del Padron

Los datos hacen referencia a la lectura del padrón municipal de habitantes de la población residente en Barcelona a 1 de enero de cada año, clasificadas por ocupación media.

De 2007 a 2015 las lecturas del Padrón hacen referencia al 30 de junio de cada año y a partir de 2016 hacen referencia a 1 de enero de cada año.

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

L’Ajuntament (Departament d’Estadística i Difusió de Dades) elabora una explotació estadística del Padró municipal d'habitants. Les dades fan referencia a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, segons les variables de classificació: sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat i nivell acadèmic. A partir d’aquestes dades també es calcula l’ocupació mitjana del domicili.

Les dades estan per barris.

El sexe es refereix al sexe biològic de la persona. Segons l’OMS, el “sexe” fa referencia a les característiques biològiques i fisiològiques que defineixen a homes i dones, mentre que el “gènere” es refereix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D’acord amb aquesta descripció, l’OMS considera que “home” i “dona” són categories de sexe, mentre que “masculí” i “femení” són categories de gènere.

L’ocupació mitjana es refereix al nombre de persones que ocupen un domicili. Es el resultat de dividir el nombre de persones empadronades entre el nombre de domicilis que hi ha a la ciutat.

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Població

Poblacio de la ciutat de Barcelona

07.Domicilis

Domicilis de la ciutat de Barcelona

08.Ocupacio_mitjana_ (persones_ per_ domicili)

Ocupació mitjana (persones per domicili) de la ciutat de Barcelona

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Ocupación media de la población de la ciudad de Barcelona. Lectura del Padron
Más información http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/tpob/pad/padro/index.htm
Fuente Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 19/07/2018
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 25
Visitas Totales 973