Compraventa de viviendas registradas de la ciudad de Barcelona. Superficie media

Compraventa de viviendas registradas de la ciudad de Barcelona. Superficie media

Les compravendes corresponen al recompte dels habitatges inscrits en el Registre de la Propietat amb transmissió del 100% del domini de la propietat .
Superfície mitjana: Correspon a la superfície en m2 dels habitatges construïts.
Habitatge nou: habitatge de màxim un any i mig d'antiguitat, a partir de l'obtenció del certificat final d'obra.
Habitatge protegit: habitatge qualificat com a protegit per part de l'administració, i per tant la seva transmissió està subjecta a alguns requisits. Es considera una modalitat d'habitatge nou.
Habitatge usat: habitatge amb més d'un any i mig d'antiguitat a partir de l'obtenció del certificat final d'obra i on hi hagi hagut o no més d'una transmissió registrada.

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del districte

04.Nom_Districte

Nom del districte

05.Codi_Barri

Codi del barri

06.Nom_Barri

Nom del barri

07.Preu_mitja_habitatge

Preu mitjà

08.Nombre

Nombre de compravendes d'habitatges registrades

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Compraventa de viviendas registradas de la ciudad de Barcelona. Superficie media
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/castella/Estadistiques_per_territori/Barris/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/Compravenda_habitatges/index.htm
Fuente Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Geolocalización No
Formato Long disponible
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 24/04/2019
Frecuencia actualización Trimestral
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 12
Visitas Totales 518