Población oficial por barrios nacionalidad por sexo de la ciudad de Barcelona

Los datos hacen referencia a la población residente en Barcelona a 1 de enero de cada año aprobadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) clasificados por nacionalidad y sexo

Xifres oficials de població El President de l’INE, amb l’informe favorable del Consell d’Empadronament, eleva al Govern la proposta de xifres oficials de població dels municipis espanyols referides a 1 de gener de cada any, per a la seva aprovació mitjançant Reial Decret, declarant així com oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal i procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. Les xifres es difonen per l’INE un cop publicades en el BOE. Les dades fan referencia a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, segons les variables de classificació: sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat. Les dades publicades en aquest dataset fan referència al sexe. El sexe es refereix al sexe biològic de la persona. Segons l’OMS, el “sexe” fa referencia a les característiques biològiques i fisiològiques que defineixen a homes i dones, mentre que el “gènere” es refereix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D’acord amb aquesta descripció, l’OMS considera que “home” i “dona” són categories de sexe, mentre que “masculí” i “femení” són categories de gènere.

Nacionalitat. Vincle jurídic particular entre un individu i el seu Estat, adquirit mitjançant naixement, naturalització, declaració, opció, matrimoni i d’altres formules acordes amb la legislació nacional. Les dades es presenten per països.

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Sexe

Sexe de les persones

07.Nacionalitat

Nacionalitat de les persones

08.Nombre

Nombre de persones

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Población oficial por barrios nacionalidad por sexo de la ciudad de Barcelona
Más información http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/barris/tpob/pad/ine/index.htm
Fuente Institut Nacional d'Estadística (INE)
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 14/03/2013
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 10
Visitas Totales 571