Cambio de domicilio por nacionalidad española o estranjera de la población por barrios de la ciudad de Barcelona

Los datos provienen de las variaciones de altas (por nacimiento, inmigración, omisión) y bajas (por fallecimiento, emigración, inclusión indebida o duplicidad) registradas en el Padrón municipal de habitantes, durante el año.

Els resultats del moviment natural -naixements i defuncions- per Barcelona, districtes i barris, són els registrats al Padró municipal, classificats pel lloc de residència. Els resultats definitius d’aquests fets demogràfics (naixements, defuncions i matrimonis), els publica l’INE i es donen per Barcelona i d’altres àmbits territorials. La font primària d’informació són les butlletes estadístiques d’inscripció per naixement, defunció i matrimoni, en el Registre Civil.

Canvis de domicili (migració interna), persones residents que canvien el domicili dins del mateix municipi en el Padró municipal.

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Moviment

Moviment d'alta o baixa

07.Nacionalitat

Nacionalitat de les persones

08.Nombre

Nombre de persones

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Cambio de domicilio por nacionalidad española o estranjera de la población por barrios de la ciudad de Barcelona
Más información http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/barris/tdemo/canvisdom/index.htm
Fuente Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 25/09/2018
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 10
Visitas Totales 244