Altas por omisión de la población por sexo por barrios de Barcelona

Los datos provienen de las variaciones de altas (por nacimiento, inmigración, omisión) y bajas (por fallecimiento, emigración, inclusión indebida o duplicidad) registradas en el Padrón municipal de habitantes, durante el año.

Els resultats del moviment natural -naixements i defuncions- per Barcelona, districtes i barris, són els registrats al Padró municipal, classificats pel lloc de residència. Els resultats definitius d’aquests fets demogràfics (naixements, defuncions i matrimonis), els publica l’INE i es donen per Barcelona i d’altres àmbits territorials. La font primària d’informació són les butlletes estadístiques d’inscripció per naixement, defunció i matrimoni, en el Registre Civil.

El Padró Municipal registra diversos tipus de variacions, d’alta i de baixa, que poden estar associades, amb un canvi residencial amb origen o procedència de l’estranger, o d’una altra regió d’Espanya. Aquestes variacions es registren per pròpia iniciativa de l’interessat o d’altres són executades d’ofici per la pròpia administració municipal. Les variacions poden ser:

Altes i baixes per canvi de residència amb origen o destí de l’estranger o d’altre regió d’Espanya.

Altes per omissió sense procedència o amb procedència de l’estranger. Aquestes es produeixen quan un resident habitual en un municipi sol•licita la seva inscripció en el Padró declarant que no coneix figurar inscrit en el Padró d’un altre municipi o en el Padró de espanyols residents a l’estranger, o bé quan l’ajuntament declara, d’ofici, la inscripció en el Padró d’una persona que resideix habitualment en el municipi i no figura inscrit en el seu Padró, seguint el procediment administratiu establert.

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Sexe

Sexe de les persones

07.Nombre

Nombre de persones

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Altas por omisión de la población por sexo por barrios de Barcelona
Más información http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/barris/tdemo/omi/index.htm
Fuente Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 30/10/2018
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 6
Visitas Totales 238