Bicing service use of the city of Barcelona

Real-time data information of Bicing service use in the city of Barcelona.

Amb data 13/05/2019 ja no es publica informació on-line doncs les estacions antigues del Bicing, de les que aquest dataset en reportava l'ús, ja no estan actives

A partir del 1/8/2018, publiquem una primera versió ‘Beta’ d’històrics d’aquest dataset.
Observació important:
Del 1/8/2018 a partir de les 18:00h i fins 25/09/2018 a les 13:00h: El recursos contenen un registre cada 15 min.
Del 25/09/2018 fins 06/10/2018: Degut a una incidència tècnica, el recurs del mes de setembre conté dades de moments temporals aleatoris.
Del 06/10/2018 fins 15/10/2018: El recursos contenen un registre cada 15 min.
A partir del 16/10/2018 : El recursos contenen un registre cada 5 min.
Del 8/01/2019 a les 11:45 fins el 11/1/2019 a les 12:35 no es disposa de dades degut a una incidència tècnica deguda a la posada en marxa del nou servei del Bicing.
Amb data 31/3/2019 queda interrompuda la publicació dels recursos acumulats mensuals degut a la implantació del Nou servei de Bicing.

Field Description

01.error

Resultat obtenció dades. 0: correcte, 1: error.

02.bikesInUsage

Número total de bicicletes en ús.

03.electricalBikesInUsage

Número total de bicicletes elèctriques en ús.

04.mechanicalBikesInUsage

Número total de bicicletes mecàniques en ús.

05.dateTime

Dia i hora de la informació.

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Bicing service use of the city of Barcelona
More information https://www.bicing.cat/es/
Source Barcelona de Serveis Municipals
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 28/05/2018
Update frequency Series interrupted
Recent Views (last 2 weeks) 35
Total Views 3774