2020_resum_contractacio.xlsx

Dades fins al tercer trimestre de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals (excepte Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, Grup Barcelona de Serveis Municipals - BSM i Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A.).

Dataset: Quarterly contract summary of the Barcelona City Council and municipal entities

Embed