2017_modificacions.xlsx

Modificacions de contractes adjudicats per l'Ajuntament de Barcelona en l'any 2017

Dataset: Modifications of contracts awarded by the Barcelona City Council

Embed