Barcelona. The City up to day

Barcelona. The City up to day, contains a relation of indicators t in the city of Barcelona from the fields of health, COVID-19 impact, mortality, meteorology, mobility, prices, labour market, stock market, consumption, housing, opinion and neighbourhood support initiatives.
These indicators, with their detailed description, can also be consulted on the web Barcelona/ The City up to day.

OBSERVACIÓ: Aquest dataset fins el 21/10/2021 tenia com a títol Indicadors de mesura de l'impacte de la COVID-19 a la ciutat de Barcelona

La llista d' indicadors que es publica és variable, se n'inclouen de nous a mida que es defineixen mentre que d'altres poden quedar interromputs si la font ja no proporciona més la informació.

A continuació es detallen els indicadors interromputs encapçalats per la data d'interrupció:
• 2020/06/05: Casos de COVID-19 als hospitals de Barcelona
• 2020/05/15: Professionals inhàbils del consorci sanitari
• 2020/06/21: Demanda de transport públic
• 2020/07/01: Treballadors afectats per ERTO a Catalunya
• 2020/12/01: Treballadors afectats per ERTO a Barcelona per sector
• 2020/12/01: Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació

Field Description

01.Data_Indicador

Data de l’indicador

02.Frequencia_Indicador

Interpretació temporal de la lectura de l'indicador

03.Territori

Àmbit territorial de l'indicador

04.Nom_Indicador

Nom origen de l'indicador

05.Nom_Variable

Descripció de la variable de l’indicador

06.Valor

Valor de la variable

07.Unitat

Interpretació de l'indicador

08.Font

Origen de les dades

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Barcelona. The City up to day
More information https://dades.ajuntament.barcelona.cat/la-ciutat-al-dia/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 3: Good health and well-being
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades
Publication Date 21/05/2020
Update frequency Daily
Recent Views (last 2 weeks) 31
Total Views 4477