Bus stops of the city of Barcelona

Bus stops, day bus stops, night bus stops, airport bus stops of the city of Barcelona.

Field Description

01.CODI_CAPA

Identificador únic de la capa. És una lletra majúscula, seguida de tres números (A001, A002, B001)

02.CAPA_GENERICA

Nom de la capa genèrica a la que pertany la subcapa.

03.NOM_CAPA

Text del nom de la capa en català. Aquest text apareix en la llegenda del mapa.

04.ED50_COORD_X

Coordenada X de les coordenades UTM31 en la projecció ED50

05.ED50_COORD_Y

Coordenada Y de les coordenades UTM31 en la projecció ED50

06.ETRS89_COORD_X

Coordenada X de les coordenades UTM31 en la projecció ETRS89

07.ETRS89_COORD_Y

Coordenada Y de les coordenades UTM31 en la projecció ETRS89

08.LONGITUD

Longitud

09.LATITUD

Latitud

10.EQUIPAMENT

Nom de l'equipament

11.DISTRICTE

Número de districte

12.NOM_DISTRICTE

Nom de districte

13.BARRI

Número de barri

14.NOM_BARRI

Nom de barri

15.ADRECA

Adreça

16.TELEFON

Telèfon

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Bus stops of the city of Barcelona
More information https://w33.bcn.cat/planolBCN/en/guia/act/estacions-d-autobusos-K017/
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Historical information No
CKAN API available Yes
Management Gerència de Recursos
Department Informació de Base i Cartografia
Publication Date 18/03/2013
Update frequency Monthly
Recent Views (last 2 weeks) 21
Total Views 1114