Average area of rented housing of the city of Barcelona (m2 constructed)

Average area of rented housing of the city of Barcelona

La superfície mitjana de l’habitatge llogat (m2 construïts) és la superfície extreta del Cadastre, després de fer el creuament de la informació dels habitatges que es troben en el registre del Cadastre i els contractes de lloguer que han dipositat la fiança a l’Incasòl. Aquesta informació és disponible només per Barcelona, amb la possibilitat d’obtenir les dades a l’entorn del 90% dels casos.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del districte

04.Nom_Districte

Nom del districte

05.Codi_Barri

Codi del barri

06.Nom_Barri

Nom del barri

07.Superfície_mitjana

Superfície mitjana (m2 construïts) de l'habitatge llogat

08.Nombre

Mesura de la superfície

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Average area of rented housing of the city of Barcelona (m2 constructed)
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_territori/Barris/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/Habitatges_lloguer/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Secretaria d'habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL . Generalitat de Catalunya
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 30/11/2016
Update frequency Quarterly
Recent Views (last 2 weeks) 27
Total Views 1196