Average monthly rent (€ month) and average rent per surface (€ m2 ) of the city of Barcelona

Average monthly rent (€/month) and per surface (€/m2) of the city of Barcelona

OBSERVACIÓ: Aquest dataset es preveu que sigui donat de baixa el 9/4/2024. Podreu trobar les dades al portal Barcelona Dades

Lloguer mitjà mensual (€/mes): import del lloguer mensual que figura en el contracte de lloguer pel qual s’ha dipositat la fiança.
Lloguer mitjà per superfície (€/m2 mes): import del lloguer mensual per m2.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del districte

04.Nom_Districte

Nom del districte

05.Codi_Barri

Codi del barri

06.Nom_Barri

Nom del barri

07.Lloguer_mitja

Lloguer mitjà mensual i lloguer mitjà per superfície

08.Preu

Preu lloguer

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Average monthly rent (€ month) and average rent per surface (€ m2 ) of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_territori/Barris/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/Habitatges_lloguer/index.htm
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Secretaria d'habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL . Generalitat de Catalunya
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 24/04/2019
Update frequency Series interrupted
Recent Views (last 2 weeks) 94
Total Views 5812