Average monthly rent (€ / month) and average rent per surface (€ / m2 per month) of the city of Barcelona

Average monthly rent (€/month) and per surface (€/m2 per month) of the city of Barcelona

Lloguer mitjà mensual (€/mes): import del lloguer mensual que figura en el contracte de lloguer pel qual s’ha dipositat la fiança.
Lloguer mitjà per superfície (€/m2 mes): import del lloguer mensual per m2.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del districte

04.Nom_Districte

Nom del districte

05.Codi_Barri

Codi del barri

06.Nom_Barri

Nom del barri

07.Lloguer_mitja

Lloguer mitjà mensual i lloguer mitjà per superfície

08.Preu

Preu lloguer

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Average monthly rent (€ / month) and average rent per surface (€ / m2 per month) of the city of Barcelona
More information https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/timm/ipreus/habllo/
Source Secretaria d'habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL . Generalitat de Catalunya
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 24/04/2019
Update frequency Quarterly
Recent Views (last 2 weeks) 24
Total Views 1405