Average monthly rent (€ / month) and average rent per surface (€ / m2 per month) of the city of Barcelona

Average monthly rent (€ / month), average rent per surface (€ / m2 per month)

This statistic has a census character since it is based on the count of all rental contracts that have deposited the deposit in the Incasol in the period considered.

Average monthly rent (€ / month): monthly rent amount included in the rent contract for which the deposit has been deposited.

Average rent per surface (€ / m2 month): monthly rental amount per m2. Data available only for those houses and those municipalities that have been able to obtain the information on the surface of the rented property.

La font estadística de l'apartat de contractes i preus registrats dels habitatges de lloguer és la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a partir de l'explotació estadística de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Generalitat de Catalunya

Àmbit temporal: la informació s’actualitza trimestralment. Es facilita la informació trimestral i l’acumulada de l’any corrent per trimestres.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del Districte de la ciutat de Barcelona

04.Nom_Districte

Nom del Districte de la ciutat de Barcelona

05.Codi_Barri

Codi del barri de la ciutat de Barcelona

06.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

07.Lloguer_mitja

Lloguer mitjà mensual i lloguer mitjà per superfície

08.Preu

Preu lloguer

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Average monthly rent (€ / month) and average rent per surface (€ / m2 per month) of the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/timm/ipreus/habllo/
Source Secretaria d'habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL . Generalitat de Catalunya
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 24/04/2019
Update frequency Quarterly
Recent Views (last 2 weeks) 54
Total Views 1062