Price of purchase of registered properties of the city of Barcelona

Price of purchase of registered properties of the city of Barcelona

Les compravendes corresponen al recompte dels habitatges inscrits en el Registre de la Propietat amb transmissió del 100% del domini de la propietat.

El preu total de l'habitatge és el preu de l'habitatge, en milers d'euros, que consta a l'escriptura de compravenda.
El preu per metre quadrat construït correspon a la mitjana del preu de l’habitatge per la superfície construïda ( euros/metre quadrat construït). En aquesta variable, el preu de l’habitatge nou correspon al de l’habitatge lliure.
Només es farà pública la informació relacionada amb el preu dels àmbits que tinguin més de dues compravendes registrades, en el període considerat.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del districte

04.Nom_Districte

Nom del districte

05.Codi_Barri

Codi del barri

06.Nom_Barri

Nom del barri

07.Preu_mitja_habitatge

Preu mitjà de l'habitatge (milers d'euros)

08.Valor

Valor del preu de l'habitatge

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Price of purchase of registered properties of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_territori/Barris/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/Compravenda_habitatges/index.htm
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 24/04/2019
Update frequency Quarterly
Recent Views (last 2 weeks) 57
Total Views 3211