Purchase of registered properties of the city of Barcelona

Purchase of registered properties of the city of Barcelona.

Les compravendes corresponen al recompte dels habitatges inscrits en el Registre de la Propietat amb transmissió del 100% del domini de la propietat i corresponen a:

Habitatge nou: habitatge de màxim un any i mig d'antiguitat, a partir de l'obtenció del certificat final d'obra.
Habitatge protegit: habitatge qualificat com a protegit per part de l'administració, i per tant la seva transmissió està subjecta a alguns requisits. Es considera una modalitat d'habitatge nou.
Habitatge usat: habitatge amb més d'un any i mig d'antiguitat, a partir de l'obtenció del certificat final d'obra, hi hagi hagut o no més d'una transmissió registrada.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del districte

04.Nom_Districte

Nom del districte

05.Codi_Barri

Codi del barri

06.Nom_Barri

Nom del barri

07.Compravendes

Compravenda dels habitatges registrades

08.Nombre

Nombre de compravendes d'habitatges registrades

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Purchase of registered properties of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_territori/Barris/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/Compravenda_habitatges/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 24/04/2019
Update frequency Quarterly
Recent Views (last 2 weeks) 12
Total Views 1156