Demographic indicators. Mortality rate (‰ inhabitants) of the city of Barcelona

Demographic indicators. Mortality rate (‰ inhabitants) of the city of Barcelona

Les dades provenen de les variacions de baixes per defunció registrades en el Padró municipal d’habitants durant l’any.

Taxa de mortalitat ‰ habitants: Relació entre les defuncions d’un any i la població del mateix any per cada mil habitants.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Taxa_mil_hab

Taxa mortalitat

07.Nombre

Nombre

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Demographic indicators. Mortality rate (‰ inhabitants) of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_territori/Barris/Poblacio_i_demografia/Demografia/Defuncions/index.htm
Agenda 2030. SDG Principal SDG 3: Good health and well-being
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 12
Total Views 1280