Demographic indicators. Rate of cancellation due to improper registration or expiration (‰ inhabitants) of the city of Barcelona

Demographic indicators. Rate of cancellation due to improper registration or expiration (‰ inhabitants) of the city of Barcelona

Les dades provenen de les variacions de baixes per inscripció indeguda registrades en el Padró municipal d’habitants durant l’any.

Baixes per inscripció indeguda, són les efectuades d’ofici per l’ajuntament per a resoldre duplicitats en el seu Padró o per a donar de baixar aquelles inscripcions que no compleixen amb el requisit exigit de residencia habitual en el municipi.

Taxa de baixa per inscripció indeguda o caducitat ‰ habitants: Relació entre les baixes per inscripció indeguda o caducitat d’un any i la població del mateix any per cada mil habitants.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Taxa_mil_hab

Taxa baixa inscripció indeguda per 1000 hab

07.Nombre

Nombre

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Demographic indicators. Rate of cancellation due to improper registration or expiration (‰ inhabitants) of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_territori/Barris/Poblacio_i_demografia/Demografia/Baixes_inscripcio_indeguda/index.htm
Agenda 2030. SDG Principal SDG 10: Reduced inequalities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 8
Total Views 504