Changes of residence by Spanish or foreign nationality and by neighbourhoods of the city of Barcelona

The data origins from the difference between the registers (because of birth, immigration or omission) and the quitting (because of decease, emigration, undue inclusion or duplicity) accounted for in the population register of the city of Barcelona for a year.

Els resultats del moviment natural -naixements i defuncions- per Barcelona, districtes i barris, són els registrats al Padró municipal, classificats pel lloc de residència. Els resultats definitius d’aquests fets demogràfics (naixements, defuncions i matrimonis), els publica l’INE i es donen per Barcelona i d’altres àmbits territorials. La font primària d’informació són les butlletes estadístiques d’inscripció per naixement, defunció i matrimoni, en el Registre Civil.

Canvis de domicili (migració interna), persones residents que canvien el domicili dins del mateix municipi en el Padró municipal.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Moviment

Moviment d'alta o baixa

07.Nacionalitat

Nacionalitat de les persones

08.Nombre

Nombre de persones

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Changes of residence by Spanish or foreign nationality and by neighbourhoods of the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/tdemo/canvisdom/index.htm
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Management Gerència Municipal
Department Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 25/09/2018
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 6
Total Views 209