Changes of residence by neighbourhoods of the city of Barcelona

The data origins from the difference between the registers (because of birth, immigration or omission) and the quitting (because of decease, emigration, undue inclusion or duplicity) accounted for in the population register of the city of Barcelona for a year.

Els resultats del moviment natural -naixements i defuncions- per Barcelona, districtes i barris, són els registrats al Padró municipal, classificats pel lloc de residència. Els resultats definitius d’aquests fets demogràfics (naixements, defuncions i matrimonis), els publica l’INE i es donen per Barcelona i d’altres àmbits territorials. La font primària d’informació són les butlletes estadístiques d’inscripció per naixement, defunció i matrimoni, en el Registre Civil.

Canvis de domicili (migració interna), persones residents que canvien el domicili dins del mateix municipi en el Padró municipal.

Observació: Aquest dataset està relacionat amb el dataset de Canvi de domicili per sexe de la població per barris de la ciutat de Barcelona en el qual es poden trobar les dades a partir de l’any 2015 detallada per sexe.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte_baixa

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte_baixa

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri_baixa

Codi del Barri de baixa de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri_baixa

Nom del barri de baixa de la ciutat de BarcelonaNom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Codi_Districte_alta

Codi del Districte d'alta de la ciutat de Barcelona

07.Nom_Districte_alta

Nom del Districte d'alta de la ciutat de Barcelona

08.Codi_Barri_alta

Codi del Barri d'alta de la ciutat de Barcelona

09.Nom_Barri_alta

Nom del Barri d'alta de la ciutat de Barcelona

10.Nombre

Nombre de persones de la ciutat de Barcelona

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Changes of residence by neighbourhoods of the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/tdemo/canvisdom/index.htm
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 17/12/2018
Update frequency Series interrupted
Recent Views (last 2 weeks) 24
Total Views 1066