Cadastral homes. Number of local housing according to type of owner and nationality of the city of Barcelona

Type of owner and nationality of the owner. Data of the tax of real estate in january each year.

Cadastre: Font estadística que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s'han elaborat les taules estadístiques corresponents a l'apartat del sòl de la ciutat. Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI). Les dades d'aquest apartat han estat facilitades pel Departament d'Estudis Fiscals de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Tipus_propietari

Tipus de propietari dels locals habitatges de la ciutat de Barcelona

07.Nombre

Nombre de locals habitatges de la ciutat de Barcelona

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Cadastral homes. Number of local housing according to type of owner and nationality of the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/timm/classol/habitatges/index.htm
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Economia y Hacienda.
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 04/02/2015
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 6
Total Views 434