Registered unemployement in the city of Barcelona

Registered unemployement in the city of Barcelona

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Mes

Mes de les dades

03.Codi_Districte

Codi del districte

04.Nom_Districte

Nom del districte

05.Codi_Barri

Codi del barri

06.Nom_Barri

Nom del barri

07.Sexe

Sexe de les persones

08.Demanda_ocupacio

Demanda d'ocupació dels treballadors

09.Nombre

Nombre de persones

dataset_fields_description

Les dades que es presenten en aquest dataset corresponen a una estimació de l’atur registrat de Barcelona a nivell de barri a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per codi postal. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma del total d’aturats de Barcelona que publica l’Observatori del treball i model productiu de la Generalitat de Catalunya.

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Registered unemployement in the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_territori/Barris/Treball_i_teixit_productiu/Atur_registrat/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. ODS Colateral1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral2 N/A
Source Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Complementary description
Publication Date 01/10/2014
Update frequency Monthly
Recent Views (last 2 weeks) 34
Total Views 2718