Parlament de Catalunya Elections. Results in the city of Barcelona

Parlament de Catalunya Elections. Results in the city of Barcelona

Principals definicions:

Electors: Relació dels ciutadans majors d'edat amb dret a vot, amb ple ús dels seus drets civils i polítics. Votants més Abstenció

Votants: Conjunt d'electors que exerceixen el seu dret de vot a alguna de les candidatures presentades, en blanc o nul.

Abstenció: Conjunt d'electors que no exerceixen el seu dret de vot.

Vot vàlid: Conjunt de votants que exerceixen el seu dret de vot per alguna de les candidatures presentades o pel vot en blanc.

Vots a candidatures: Vots obtinguts per cadascun dels partits o coalicions presentats a les eleccions

Vots en blanc:Vot dels votants que no s'han pronunciat per cap de les candidatures presentades

Vot nul: Vot emès en papereta no oficial, que el sobre conté més d'una papereta, o que la papereta presenta qualsevol esmena o modificació.

NOTA:

Les dades de les Eleccions al Parlament de l’any 2017 es presenten en un nou format per facilitar el tractament. A continuació es detalla la definició de cada un dels camps.

Field Description

01.Any

Any de la convocatoria electoral

02.Codi_Districte

El número del districte

03.Nom_Districte

El nom del districte

05.Codi_Barri

El número del barri

06.Nom_Barri

El nom del barri

07.Opcio_de_vot

Cadasquna de les opcions a triar: Abstenció, a les candidatures presentades, en blanc i nul

08.Nombre

Recompte de les opcions de vot

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Parlament de Catalunya Elections. Results in the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/telec/aut/index.htm
Source Departament de Governació i Administracions Públiques. Generalitat de Catalunya
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Management Gerència de Presidència i Economia
Department Estadística
Publication Date 14/03/2013
Update frequency According to availability
Recent Views (last 2 weeks) 5
Total Views 170