List of monthly events in the city of Barcelona

List of events monthly of the city of Barcelona.

Field Description

01.id

Codi identificador

02.nom

Nom

03..lloc_simple

Dades referents a la localització

03.01.id

Codi identificador del lloc

03.02.nom

Nom del lloc

03.03.seccio

Secció a la que pertany

03.04.adreca_simple

Camps que identifiquen la localització: carrer, número, districte, codi postal, municipi i coordenades expressades en el sistema de referència ED50

04.data

Camps referent a data/hora: inici, fi, proper acte, aproximada, relativa

05.tipus_acte

Tipus: P = Permanent i C=Cíclic i E=Puntual.

06.estat

Estat: C =Correcte, A=Ajornat i S = Suspès.

07.estat_cicle

Estat del cicle: V= Vigents, C = Caducats i T= Tots.

08.classificacions

Codis interns de classificació

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title List of monthly events in the city of Barcelona
More information http://guia.barcelona.cat/en/agenda/
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Historical information No
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Department Direcció de serveis d'Informació i atenció ciutadana
Publication Date 03/12/2012
Update frequency Monthly
Recent Views (last 2 weeks) 11
Total Views 710