Cobertura vegetal de la ciutat de Barcelona a partir de l’índex NDVI del 2017.

Identificació de la infraestructura verda de Barcelona a partir de l’índex NDVI.

Ortofoto NDVI a partir de vols fotogramètrics entre el 24 de maig i el 22 d’agost del 2017.

Arxiu

NDVI_2017.tif

Dates del vol

24 i 25 de maig, 11 juny, 12 i 30 de juliol i 22 d'agost del 2017

Alçada sobre el terreny

2250 metres

Sensors

DMC26 i DMC14

Format arxiu

GeoTIFF

Profunditat píxel

32 Bits

Sistema de referència

EPSG: 25831

Mida del píxel

90 cm