ZONES30_CARRERS.zip

Zones 30 a la ciutat de Barcelona, amb informació tant dels carrers 30 com els polígons de les zones que conformen. Al carrer 30 també l'anomenem carrer bici. El recurs .zip inclou la resta de recursos del dataset. Les coordenades s'expressen en el sistema de referència ETRS89.

Dataset: Zones 30 a la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs