Sistema d'Informació a l'Usuari (SIU) de predicció d'estacionament a l'àrea blava a la ciutat de Barcelona

Informació del Sistema d'Informació (SIU) a l'usuari de B:SM de la predicció d'estacionament a l'àrea blava de la ciutat de Barcelona per a dos dies consecutius.

Predicció del Sistema d'Informació a l'Usuari (SIU) per l'àrea blava durant dos dies consecutius.
- La predicció és per l’àrea blava i mostra el dia actual i el següent. Si hi ha algun tram amb predicció 0 vol dir que no és un tram de l'àrea blava.
- La predicció es calcula de dilluns a divendres. Per tant, si es consulta un divendres el dia següent, dissabte, mostrarà 0. Tanmateix, si es fa la consulta el dissabte, tot seran zeros, ja que el diumenge no hi ha predicció.

Camp Descripció

01..OPENDATA_PSIU_APPARKB

Array amb dos propietats: "FH_INICIO" i "TRAMOS"

01.01.FH_INICIO

Data inici del procés de prediccions en format dd/mm/yyyy hh24:mi:ss

01.02..TRAMOS

Array amb una col.lecció de Features en format GEOJSON i de tipus MultiLineString

01.02.01.type

Tipus de l'array de trams

01.02.02..features

Característiques dels trams

01.02.02.01.type

Tipus de la característica

01.02.02.02..geometry

Característiques geomàtriques del tram

01.02.02.02.01.type

Tipus de geometria

01.02.02.02.02.coordinates

Array de coordenades (LON, LAT) corresponents a les multilinees que conformen el tram pel que es donen les prediccions de disponibilitat de places

01.02.02.03..properties

Conjunt de propietats JSonObject

01.02.02.03.01.ID_TRAMO

Numero identificador del tram

01.02.02.03.02.TRAMO

Cadena de text adreça postal del tram

01.02.02.03.03.TIPO

Cadena de text tipus de tram o zona. Només hi ha predicció per "BLAVA"

01.02.02.03.04.TARIFA

Cadena de text descripció de la tarifa asociada al tram

01.02.02.03.05.HORARIO

Cadena de text descripció de l'horari regulat associat al tram

01.02.02.03.06.PREDICCIONES

Cadena de text de 288 dígits numerics que representen la previsió/predicció de disponibilitat de places del tram per cada una de les franges horaries de 5 minuts que van des de las 08:00 a les 20:00 hores del dia actual (144 dígits) i del seguent dia (144 dígits). Les previsions només estan disponibles pels dies laborables (dilluns a divendres). Las prediccions s'indiquen mitjançant un dígit numèric que pot tenir 4 valors: - 0 --> no es coneix la predicció (zones VERDA). Es representa mitjançant color Gris. - 1.--> Hi ha gran disponibilitat de places lliures (>80%). Es representa mitjançant color verd. - 2 --> Disponibilitat mitja de places lliures (>30 i <80). Es representa mitjançant el color taronja. 3.- No hi ha disponibilitat de places lliures o es pràcticament nula (<10). Es representa pel color vermell. El primer dígit per l'esquerra representa la predicció per la franja 08:00 a 08:05 del día actual. El segon dígit per l'esquerra representa la predicció per la franja 08:05 a 08:10 del día actual. El tercer dígit per l'esquerra representa la predicción para la franja 08:10 a 08:15 del día actual. ... i així succesivament fins el dígit 288 per l'esquerra que representa la predicció per la franja 19:55 a 20:00 del següent día. El divendrese la previsió del següent dia es correspon a la del dilluns següent.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Sistema d'Informació a l'Usuari (SIU) de predicció d'estacionament a l'àrea blava a la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.areaverda.cat/ca/informacio/tipus-de-places/area-blava
Font ÀREA de B:SM
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament B:SM
Data publicació 29/11/2018
Freqüència actualització Diària
Visites recents (últimes 2 setmanes) 5
Visites totals 1403