2008_2- Base de dades Despeses - Pressupost .csv

Base de dades de les despeses del pressupost mostrats al màxim nivell per partida.

Dataset: Base de dades del pressupost de la ciutat de Barcelona. Despeses

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs