Àrees de la ciutat de Barcelona amb més població exposada a l'impacte de la calor

Àrees de la ciutat de Barcelona amb més població exposada a l'impacte de la calor per franges d’edat

D’acord amb les dades disponibles del padró municipal, les agrupacions per edat han estat les següents: 0-4, 5-14, 15-34, 36-64, i 75 i més anys.
Les dades de població representen els entorns residencials amb una densitat de població per sobre de la mitjana de la ciutat per al grup demogràfic seleccionat.
En paral·lel, s’associa al mateix grup una llista d’equipaments per franja d’edat en funció de la tipologia de servei que proveeixen a la població, podent generar un mapa de calor per a cada grup d’edat.

Una vegada carregats els recursos ate_densitat_EdatInici-EdatFinal_od.gpkg, en un entorn GIS, les illes de la ciutat mostrades representen els entorns residencials amb una densitat de població per sobre de la mitjana de la ciutat per al grup demogràfic indicat en el mateix nom del recurs.

Igualment, amb les dades d'equipaments ate_equip_EdatInici-EdatFinal_od.gpkg, on el mapa de calor, mostra la concentració d’aquests per franja d’edat en funció de la tipologia de servei que proveeixen a la població. Es detalla a continuació la llista:
- Biblioteques infantils
- Casals infantils
- Centres d'acolliment per a famílies
- Centres de salut mental infantils i juvenils
- Centres de salut mental per adults
- Educació Infantil (Llars d'infants)
- Educació infantil (Parvularis)
- Ludoteques
- Zones de jocs infantils de 0-12
- Zones de jocs infantils de 0-5
- Àrea de bany

Camp Descripció

00.

CAMPS DE CERCA

01.d_00a04

Grup d'edat entre 0 i 4 anys

02.d_05a14

Grup d'edat entre 05 i 14 anys

03.d_15a19

Grup d'edat entre 15 i 19 anys

04.d_20a34

Grup d'edat entre 20 i 34 anys

05.d_35a74

Grup d'edat entre 35 i 74 anys

06.d_75plus

Grup d'edat de més de 75 anys

07.d_vul75

Grup d'edat de persones vulnerables

08.gridcode

Llistat d'equipaments

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Àrees de la ciutat de Barcelona amb més població exposada a l'impacte de la calor
Més informació https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/index_avidesa_termica.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 13: Acció climàtica
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Departament Resiliència Urbana
Data publicació 14/07/2022
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 0
Visites totals 0