50 Noms més freqüents dels habitants de Barcelona per dècada de naixement i sexe

En aquest dataset es pot consultar la freqüència dels 50 noms més comuns dels homes i dones residents a Barcelona, agrupats segons la dècada de naixement de la població empadronada. Les dades estan actualitzades a 1 de gener de l’any corresponent a partir de la lectura del Padró municipal d’habitants de Barcelona duta a terme pel Departament d’Estadística, de manera que permet crear una sèrie històrica en la qual per a cada recurs, hi quedin reflectides les altes i baixes al padró efectuades durant l’any anterior.

Atès que la font utilitzada per elaborar aquesta base de dades conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, els noms no s'han accentuat.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol 50 Noms més freqüents dels habitants de Barcelona per dècada de naixement i sexe
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/pad/padro/index.htm
Font Padró municipal d'habitants
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Gerència Gerència de Presidència i Economia
Departament Departament d'Estadística
Data publicació 26/05/2017
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 7
Visites totals 434