Plànol urbanístic

Servei WMTS que genera el mapa urbanístic de la ciutat de Barcelona, amb informació de zonificacions, qualificacions, àmbits de planejament urbanístic, gestió urbanística i catàleg de patrimoni arquitectònic protegit

Dataset: Mapa urbanístic de la ciutat de Barcelona en format Web Map Tile Service (WMTS)

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format WMTS
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format WMTS, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 20 Juliol 2019
Unique downloads 210
Total downloads 245
Visualitza plànol No
Token requerit No