2020_2T_HORARIS.csv

Informació dels horaris dels aparcaments regulats en superfície a la ciutat de Barcelona.
Es detallen les franges horàries que regeixen cada tipus de plaça.

Dataset: Informació dels horaris dels aparcaments en superfície a la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs