Nacionalitat del propietari de turismes per barris de la ciutat de Barcelona

El "Cens de Vehicles" s'elabora a partir de les dades dels contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), conegut comunament com Impost de Circulació. Aquest impost el paguen els titulars dels vehicles per circular per les vies públiques.

L'explotació estadística que realitza el Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona anomenada "Cens de Vehicles" es basa en els vehicles que tinguin adreça fiscal a la ciutat de Barcelona. La data de referència de les explotacions del Departament és la situació del parc una vegada tancat l'any fiscal.

Les taules estadístiques que fan referència a la tipologia del parc de vehicles responen a les següents definicions:

Turisme: Vehicle automòbil especialment construït i destinat per al transport de viatgers, amb una capacitat inferior a nou places. Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes.

Tipus de propietari dels vehicles i nacionalitat del propietari

Del tipus de propietari dels vehicles es distingeix si és una persona física o jurídica. De la nacionalitat del propietari del vehicle es distingeix si és espanyol o estranger.

Les furgonetes tributen com a turismes, d'acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos següents: a) si el vehicle està habilitat per a transportar més de 9 persones, incloent-hi el conductor, que llavors haurà de tributar com a autobús b) si el vehicle està autoritzat per a transportar més de 525 kg de càrrega útil, que ha de tributar com a camió.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Nacionalitat_propietari

Nacionalitat del propietari del turismees

07.Nombre_turismes

Nombre de turismes

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Nacionalitat del propietari de turismes per barris de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/vehicles/a2017/nacio/index.htm
Font Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 20/01/2015
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 12
Visites totals 460