2009_Padro_Lloc_naixement_CCAA_per_sexe.csv

Les dades fan referència a la lectura del padró municipal d'habitants de la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, classificades per lloc de naixement CCS i sexe

De l’any 2007 al 2015 les lectures del Padró fan referència al 30 de juny de cada any i a partir del 2016 fan referència a 1 de gener de cada any.

Dataset: Lloc de naixement de la població a Barcelona i CCAA per sexe de la ciutat de Barcelona. Lectura de Padró

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs