Lloguer mitjà mensual (€/mes) i lloguer mitjà per superfície (€/m2 mes) de la ciutat de Barcelona

Lloguer mitjà mensual (€/mes), lloguer mitja per superficie (€/m2 mes)

Aquesta estadística té un caràcter censal ja que es basa en el recompte de tots els contractes de lloguer que han dipositat la fiança a l’Incasol en el període considerat.

Lloguer mitjà mensual (€/mes): import del lloguer mensual que figura en el contracte de lloguer pel qual s’ha dipositat la fiança.

Lloguer mitjà per superfície (€/m2 mes): import del lloguer mensual per m2. Dada disponible només per aquells habitatges i aquells municipis que s’ha pogut obtenir la informació de la superfície de l’habitatge llogat.

La font estadística de l'apartat de contractes i preus registrats dels habitatges de lloguer és la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a partir de l'explotació estadística de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Generalitat de Catalunya

Àmbit temporal: la informació s’actualitza trimestralment. Es facilita la informació trimestral i l’acumulada de l’any corrent per trimestres.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del Districte de la ciutat de Barcelona

04.Nom_Districte

Nom del Districte de la ciutat de Barcelona

05.Codi_Barri

Codi del barri de la ciutat de Barcelona

06.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

07.Lloguer_mitja

Lloguer mitjà mensual i lloguer mitjà per superfície

08.Preu

Preu lloguer

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Lloguer mitjà mensual (€/mes) i lloguer mitjà per superfície (€/m2 mes) de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/timm/ipreus/habllo/
Font Secretaria d'habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer de l'INCASOL . Generalitat de Catalunya
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 24/04/2019
Freqüència actualització Trimestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 57
Visites totals 1082