Compravenda d'habitatges registrades de la ciutat de Barcelona. Preu total milers d'euros.

Compravendes d'habitatge: corresponen al recompte dels habitatges inscrits en el Registre de la Propietat amb transmissió del 100% del domini de la propietat.

Preu total de l'habitatge: és el preu de l'habitatge, en milers d'euros, que consta en l'escriptura de compravenda inscrita en el Registre de la Propietat.

Preu per metre quadrat construït: correspon a la mitjana del preu de l’habitatge per la superfície construïda, en euros/metre quadrat construït, de les compravendes inscrites en el Registre de la Propietat. D’aquesta variable, el preu de l’habitatge nou correspon al de l’habitatge lliure. Només es farà pública la informació relacionada amb el preu dels àmbits que tinguin més de dues compravendes registrades, en el període considerat.

La font de l'estadística de compravendes d'habitatge registrades és el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Aquesta estadística la fa pública trimestralment la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit temporal: la informació s’actualitza trimestralment. Es facilita la informació trimestral i l’acumulada de l’any corrent. La data de referència per cada variable és la d’inscripció al Registre.

Habitatge nou: habitatge de màxim un any i mig d'antiguitat, a partir de l'obtenció del certificat final d'obra.

Habitatge protegit: habitatge qualificat com a protegit per part de l'administració, i per tant la seva transmissió està subjecta a alguns requisits. Es considera una modalitat d'habitatge nou.

Habitatge usat: habitatge amb més d'un any i mig d'antiguitat, a partir de l'obtenció del certificat final d'obra, hi hagi hagut o no més d'una transmissió registrada.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del Districte de la ciutat de Barcelona

04.Nom_Districte

Nom del Districte de la ciutat de Barcelona

05.Codi_Barri

Codi del barri de la ciutat de Barcelona

06.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

07.Preu_mitja_habitatge

Preu mitja del habitatge milers d'euros de la ciutat de Barcelona

08.Valor

Valor del preu del habitatges de la ciutat de Barcelona

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Compravenda d'habitatges registrades de la ciutat de Barcelona. Preu total milers d'euros.
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/timm/ipreus/regist/
Font Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 24/04/2019
Freqüència actualització Trimestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 21
Visites totals 436