Preu de compravenda d'habitatges registrades de la ciutat de Barcelona

Preu de compravenda d'habitatges registrades de la ciutat de Barcelona

Les compravendes corresponen al recompte dels habitatges inscrits en el Registre de la Propietat amb transmissió del 100% del domini de la propietat.

El preu total de l'habitatge és el preu de l'habitatge, en milers d'euros, que consta a l'escriptura de compravenda.
El preu per metre quadrat construït correspon a la mitjana del preu de l’habitatge per la superfície construïda ( euros/metre quadrat construït). En aquesta variable, el preu de l’habitatge nou correspon al de l’habitatge lliure.
Només es farà pública la informació relacionada amb el preu dels àmbits que tinguin més de dues compravendes registrades, en el període considerat.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Trimestre

Trimestre de les dades

03.Codi_Districte

Codi del districte

04.Nom_Districte

Nom del districte

05.Codi_Barri

Codi del barri

06.Nom_Barri

Nom del barri

07.Preu_mitja_habitatge

Preu mitjà de l'habitatge (milers d'euros)

08.Valor

Valor del preu de l'habitatge

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Preu de compravenda d'habitatges registrades de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_territori/Barris/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Mercat_immobiliari/Compravenda_habitatges/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Geolocalització No
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 24/04/2019
Freqüència actualització Trimestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 47
Visites totals 3235