Població oficial per barris lloc de naixement per CCAA i províncies per sexe de la ciutat de Barcelona

Les dades fan referència a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any aprovades per l'INE (Institut Nacional d'Estadística) classificades per lloc de naixement per CCAA i províncies per sexe

Xifres oficials de població El President de l’INE, amb l’informe favorable del Consell d’Empadronament, eleva al Govern la proposta de xifres oficials de població dels municipis espanyols referides a 1 de gener de cada any, per a la seva aprovació mitjançant Reial Decret, declarant així com oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal i procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. Les xifres es difonen per l’INE un cop publicades en el BOE. Les dades fan referencia a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, segons les variables de classificació: sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat. Les dades publicades en aquest dataset fan referència al sexe. El sexe es refereix al sexe biològic de la persona. Segons l’OMS, el “sexe” fa referencia a les característiques biològiques i fisiològiques que defineixen a homes i dones, mentre que el “gènere” es refereix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D’acord amb aquesta descripció, l’OMS considera que “home” i “dona” són categories de sexe, mentre que “masculí” i “femení” són categories de gènere.

Lloc de naixement. Lloc on ha nascut una persona, es a dir, el lloc de residencia habitual de la mare en el moment del naixement. Les dades es presenten per comunitat autònomes i per províncies.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Sexe

Sexe de les persones

07.CCAA

Comunitat Autònoma de naixement de la persona

08.Proví­ncia naixement

Província de naixement de la persona

09.Nombre

Nombre de persones

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Població oficial per barris lloc de naixement per CCAA i províncies per sexe de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tpob/pad/ine/index.htm
Font Institut Nacional d'Estadística (INE)
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 14/03/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 7
Visites totals 649