Població oficial per barris any a any i sexe de la ciutat de Barcelona

Les dades fan referència a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any aprovades per l'INE (Institut Nacional d'Estadística) classificades per any a any i sexe

Xifres oficials de població

El President de l’INE, amb l’informe favorable del Consell d’Empadronament, eleva al Govern la proposta de xifres oficials de població dels municipis espanyols referides a 1 de gener de cada any, per a la seva aprovació mitjançant Reial Decret, declarant així com oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal i procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. Les xifres es difonen per l’INE un cop publicades en el BOE.

Les dades fan referencia a la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, segons les variables de classificació: sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.

Les dades publicades en aquest dataset fan referència a l'edat any a any i sexe.

El sexe es refereix al sexe biològic de la persona. Segons l’OMS, el “sexe” fa referencia a les característiques biològiques i fisiològiques que defineixen a homes i dones, mentre que el “gènere” es refereix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D’acord amb aquesta descripció, l’OMS considera que “home” i “dona” són categories de sexe, mentre que “masculí” i “femení” són categories de gènere.

Edat any a any. L’edat en anys complerts es refereix al nombre d’aniversaris del naixement que han transcorregut a la data de referencia, es a dir, a l’edat en l’últim aniversari.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Sexe

Sexe de les persones

07.Edat any a any

Edat any a any de les persones

08.Nombre

Edat any a any de les persones

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Població oficial per barris any a any i sexe de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tpob/pad/ine/index.htm
Font Institut Nacional d'Estadística (INE)
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 14/03/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 11
Visites totals 1483