Indicadors demogràfics. Taxa de baixa per inscripció indeguda o caducitat (‰ habitants) de la ciutat de Barcelona

Indicadors demogràfics. Taxa de baixa per inscripció indeguda o caducitat (‰ habitants) de la ciutat de Barcelona

Les dades provenen de les variacions de baixes per inscripció indeguda registrades en el Padró municipal d’habitants durant l’any.

Baixes per inscripció indeguda, són les efectuades d’ofici per l’ajuntament per a resoldre duplicitats en el seu Padró o per a donar de baixar aquelles inscripcions que no compleixen amb el requisit exigit de residencia habitual en el municipi.

Taxa de baixa per inscripció indeguda o caducitat ‰ habitants: Relació entre les baixes per inscripció indeguda o caducitat d’un any i la població del mateix any per cada mil habitants.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Taxa_mil_hab

Taxa baixa inscripció indeguda per 1000 hab

07.Nombre

Nombre

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Indicadors demogràfics. Taxa de baixa per inscripció indeguda o caducitat (‰ habitants) de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_territori/Barris/Poblacio_i_demografia/Demografia/Baixes_inscripcio_indeguda/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 10: Reducció de les desigualtats
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalització No
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 14/03/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 8
Visites totals 504