Defuncions de la població per edat quinquennal per barris de la ciutat de Barcelona

Les dades provenen de les variacions d’altes (per naixement, immigració, omissió) i baixes (per defunció, emigració, inclusió indeguda o duplicitat) registrades en el Padró municipal d’habitants, durant el any.

Els resultats del moviment natural -naixements i defuncions- per Barcelona, districtes i barris, són els registrats al Padró municipal, classificats pel lloc de residència. Els resultats definitius d’aquests fets demogràfics (naixements, defuncions i matrimonis), els publica l’INE i es donen per Barcelona i d’altres àmbits territorials. La font primària d’informació són les butlletes estadístiques d’inscripció per naixement, defunció i matrimoni, en el Registre Civil.

Defunció aquest concepte tradicionalment a Espanya comprenia a tots els morts amb més de 24 hores de vida. A partir del 1975 es va ampliar amb la incorporació dels nascuts amb vida morts durant les primeres 24 hores. Aquest canvi és de gran transcendència doncs suposa l’adopció del criteri de defunció recomanat pels organismes Internacionals.

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Edat_quinquenal

Edat quinquenal de les persones

07.Nombre

Nombre de persones

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Defuncions de la població per edat quinquennal per barris de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tdemo/defu/index.htm
Font Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Gerència Gerència Municipal
Departament Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 02/05/2017
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 8
Visites totals 282