2016_dades_arxius.xml

Dades dels usuaris i les consultes als arxius de la ciutat de Barcelona.

Dataset: Dades dels arxius de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs