Compatibilitats autoritzades de l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials

El personal municipal que vulgui exercir una segona activitat pública, o una activitat privada, ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat. El dataset conté la relació del personal de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i les seves entitats públiques empresarials que té autoritzat l'exercici d'aquesta segona activitat a la data d'actualització.

Camp Descripció

***00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 2020

***01.Societat

Entitat a la que pertany el personal

***02.Cognoms i nom

Noms i cognoms del personal

***03.Divisió

Divisió interna de la societat a la que pertany el personal

***04.Unitat organitzativa

Unitat organitzativa a la que pertany el personal

***05.Règim

Tipologia del personal

***06.Categoria

Categoria del personal

***07.Lloc de treball

Tipus de treball del personal

***08.Data de Resolució

Data de resolució de la comptabilitat del personal

***09.Tipus d'Activitat

Categoria de l'activitat del personal

***10.Descripció de l'activitat

Explicació de l'activitat professional que desenvolupa el personal

**00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE SETEMBRE DE 2018

**01.Societat

Entitat a la que pertany el personal

**02.Cognoms i nom

Noms i cognoms del personal

**03.Divisió

Divisió interna de la societat a la que pertany el personal

**04.Unitat organitzativa

Unitat organitzativa a la que pertany el personal

**05.Règim

Tipologia del personal

**06.Categoria

Categoria del personal

**07.Lloc de treball

Tipus de treball del personal

**08.Tipus d'Activitat

Categoria de l'activitat del personal

**09.Resolució

Data de resolució de la comptabilitat del personal

**10.Descripció de l'activitat

Explicació de l'activitat professional que desenvolupa el personal

*00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE GENER DE 2018

*01.Societat

Entitat a la que pertany el personal

*02.Cognoms i nom

Noms i cognoms del personal

*03.Gerència

Gerència a la que pertany el personal

*04.Departament

Departament a la que pertany el personal

*05.Règim

Tipologia del personal

*06.Categoria

Categoria del personal

*07.Lloc de treball

Tipus de treball del personal

*08.Inici

Data d'inici de la comptabilitat

*09.Final

Data final de la comptabilitat

*10.Descripció de l'activitat

Explicació de l'activitat professional que desenvolupa el personal

00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 2016

01.Societat

Entitat a la que pertany el personal

02.Cognoms i nom

Noms i cognoms del personal

03.Gerència

Gerència a la que pertany el personal

04.Departament

Departament al que pertany el personal

05.Règim

Tipologia del personal

06.Categoria

Categoria del personal

07.Lloc de treball

Tipus de treball del personal

08.Tipus d'Activitat

Categoria de l'activitat del personal

09.Resolució

Data de resolució de la comptabilitat del personal

10.Descripció de l'activitat

Explicació de l'activitat professional que desenvolupa el personal

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Compatibilitats autoritzades de l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-institucional-i-organitzativa#compatibilitats
Font Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos Humans i Organització
Departament Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Data publicació 09/05/2016
Freqüència actualització Semestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 21
Visites totals 1431