2012_Capacitat_poligons_Mapa_Estrategic_Soroll_ ...

El mapa de capacitat acústica classifica la ciutat en zones de diferent sensibilitat acústica, determinant els límits màxims de soroll permesos normativament. La descripció de cada zonificació i els seus valors limit es poden consultar a l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.

Aquesta informació es pot consultar gràficament als Mapes de dades ambientals. Els altres datasets relacionats es poden consultar en aquest enllaç.

Per a més informació, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

Dataset: Mapa de capacitat acústica de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs