2019_1T_arbrat_zona.xml

Nom de l'espècie i geolocalització dels arbres de la ciutat de Barcelona situats a la via pública. La informació conté entre d'altres, el nom científic, el nom comú, l'alçada, l'adreça i l'amplada de la vorera... Els arbres dels parcs no hi són inclosos. Les coordenades s'expressen en el sistema de referència ETRS89. Aquest dataset és complementari del d'Arbrat viari de la ciutat de Barcelona.
Es publiquen fitxers històrics que contenen les dades publicades l'última setmana del trimestre. Estan ordenats per l'any i el trimestre, informació que es mostra en el nom del recurs.

Dataset: Arbrat de zona de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs