2021_1T_OD_Arbrat_Parcs_BCN.json

L'arbrat de parcs de la ciutat de Barcelona està constituït per els arbres situats dins dels espais verds. Aporta beneficis a la ciutat i la ciutadania com ara la protecció contra el soroll, l'absorció de CO2, l'ombra i també té una funció ornamental.
Aquest dataset és complementari del d'Arbrat viari de la ciutat de Barcelona i del d'Arbrat de zona de la ciutat de Barcelona.

Dataset: Arbrat dels parcs de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs